fbpx
Hit Enter to search or Esc key to close

1. Påmelding/bestilling

Bestilling av tur med Visit Nesna AS gjøres enten via facebook, mail, telefon eller vår webside.

Fra dette tidspunkt gjelder reiseavtalen mellom partene, og arrangørens betingelser er gyldige. Arrangøren er da ansvarlig for å levere de produkter/arrangementer du har bestilt, samtidig som du blir økonomisk ansvarlig for bestillingen. I det øyeblikk du gjør en bestilling, bekrefter du samtidig at du har myndighet til å akseptere på vegne av deg selv og eventuelt reisefølge. Du aksepterer ansvar for at innbetaling skjer til oss for samtlige reisende i ditt følge. Du er selv ansvarlig for å påse at reservasjonen er i samsvar med bestilling. Du vil også være ansvarlig for at samtlige i ditt reisefølge blir holdt fullt informert om hva som er bestilt og om eventuelle endringer.

2. Betaling

Betaling skjer pr faktura fra oss dersom annet ikke er avtalt

Barn fra 6 år til 17 år
Voksen fra 18 år

3. Avbestilling

Avbestilling må skje skriftlig (sms eller epost). Avhengig av når vi mottar avbestillingen refunderer vi turens pris minus nedenstående prosentandel til dekning av våre tap i forbindelse med avbestillingen.

  • –  Mer enn 1 mnd før avreise: full refusjon
  • –  30-14 dager: 50 % refusjon
  • –  Færre enn 14 dager og ved ikke oppmøte: ingen refusjon

4. Avbrudd

Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er arrangøren ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden

5. Avlysning/programendring

Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse enhver avgang frem til avgangsdato som følge av force majeure, værforhold eller liknende omstendigheter som ligger utenfor arrangørens kontroll og umuliggjør reisens gjennomføring. Skulle en kansellering forekomme på grunnlag ovennevnte forhold begrenser refusjonen seg opp til det beløp som er innbetalt av kunden til arrangøren. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.

6. Reklamasjon og krav

Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på arrangementet, må forholdet påvises underveis for Visit Nesna AS’ personell som vil forsøke å rette eventuelle feil. Videre må krav eller innsigelser gis i skriftlig form til Visit Nesna AS innen 30 dager etter at hendelsen oppstod. Mislighold i denne forbindelse kan innebære at

hendelsen kan påvirke kundens rettigheter. Hvis ikke annet er innbefattet i gjeldende lov, er kundens krav foreldet dersom sak ikke er startet innen to år etter at turen opphørte.

7. Fotografering

Som deltaker på turer i regi av Visit Nesna AS kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt i våre publikasjoner, i sosiale media eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, helst når turen starter.

8. Tvister

Ved evt. tvister skal saken tas opp med Forliksrådet v/Rana Tingrett

en_GB